top of page

Chodec a cyklista zraněný při dopravní nehodě: Jak je to s odškodněním?

Nejzranitelnější při dopravních nehodách často bývají ti, kteří v autě nesedí. Chodci a cyklisté nejsou chránění plechy nebo airbagy, takže jejich účast při nehodě mívá extrémně vážné následky. Řidiči jsou samozřejmě povinni dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na tyto účastníky provozu, ani to ale často nestačí. Nehoda, při níž je zraněný chodec či cyklista, není na silnicích ničím výjimečným. Jak je to s odškodněním, pokud se právě oni stanou obětí nehody?


Získání odškodnění nemusí být noční můrou

Stejně jako kterýkoliv jiný účastník dopravní nehody, který ji nezavinil, má samozřejmě i chodec nebo cyklista nárok na odškodnění za zranění při nehodě. To je vypláceno z povinného ručení viníka nehody. Není tedy zapotřebí žádné další pojištění. Aby odškodnění proběhlo bez větších problémů a dosáhlo takové výše, jakou si poškozený zaslouží, je nutné počítat s určitými povinnostmi. Důležité je schovávat si všechny záznamy a důkazy z nehody a zajistit svědky.Fotodokumentace a vyjádření svědků je zásadní při zjišťování viníka celého incidentu. Následně je nutné si schovávat vše spojené s léčbou, například lékařské zprávy, účty za léky, výdaje za rehabilitace a podobně. To vše má velký vliv při posuzování výše odškodnění a pojišťovna se tím bude zabývat.


To se snadno řekne, realita je ale často bohužel jiná. Účastníci nehody nejsou vždy v takovém stavu, aby se mohli těmto věcem věnovat. Poškozeným i jejím blízkým však můžou pomoci odborníci, kteří na vše dohlédnou. Specialisté z centra Votum se postarají, aby výše odškodnění přesně odpovídala daným zraněním, vše s nimi navíc vyřídíte pohodlně díky online odškodnění, stačí jen vyplnit formulář.


Formy odškodnění pro chodce a cyklisty

Asi tou nejznámější formou odškodnění pro chodce, cyklisty nebo jakékoliv oběti dopravní nehody je bolestné, které závisí na charakteru zranění. Kromě bolestného mají poškození nárok i na odškodnění za ušlou mzdu, náklady na léčebné výlohy, ztížení společenského uplatnění, ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, bezplatně poskytovanou práci i případnou další nemajetkovou újmu.


Celková výše odškodnění se liší případ od případu. Navíc je také poměrně běžné, že se pojišťovny logicky snaží vyplatit co nejméně. Když se pak poškozený v této problematice neorientuje, často se spokojí s nižší částkou. Od toho tu jsou ale specialisté, kteří mají v oblasti odškodnění pro chodce a cyklisty zkušenosti.


Viníky typických nehod s cyklisty a chodci jsou většinou řidiči aut

Ke zranění chodce při dopravní nehodě často dochází paradoxně na místě, které by pro ně mělo být bezpečné. Jedná se o přechody pro chodce. Tyto případy mají většinou společné, že řidič je téměř vždy označen za viníka nehody.


Nesmí totiž ohrozit ani omezit chodce, kteří se už na přechodu nacházejí, ani ty, kteří se ho teprve chystají využít. Zvýšenou pozornost musí řidiči věnovat i na místech, kde se vyskytují děti, nebo v blízkosti zastávek. Tam musí předpokládat, že do silnice může kdokoliv neočekávaně vkročit. Když chodec poruší některou ze svých povinností, zpravidla je považován pouze za spoluviníka a odškodnění se mu tak sníží, nepřijde o ně úplně.


Podobně je tomu i při nehodách s cyklisty. Na českých silnicích není, obzvláště v teplejších měsících roku, o cyklisty nouze. Také na ně musí brát řidiči ohledy a přizpůsobit jim rychlost a způsob jízdy. Zásadní je také dodržování dostatečného odstupu od cyklisty během předjíždění.


Ačkoliv tedy řidiči musí dbát maximální opatrnosti vůči chodcům a cyklistům, samozřejmě i druhá strana nesmí polevovat v dodržování všech zásad bezpečnosti. Chovejme se na silnicích s rozumem a především tak, abychom neohrozili nás ani ostatní. Dopravní nehody mají často tragické následky a odškodnění je pak pouze malou náplastí.
9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page