top of page

Záznam o dopravní nehodě: Jak jej vyplnit a kde jej stáhnout?

Stačí chvilka nepozornosti a malér, tedy dopravní nehoda, je na světě. Víte ale, jak se v takové situaci zachovat? Všichni asi tak nějak tušíme, že bychom měli vyplnit jakýsi „papír o dopravní nehodě“. Kde ho ale najít a jak správně takzvaný protokol či záznam o dopravní nehodě vyplnit?


Kdy musím protokol o nehodě vyplňovat?

Záznam o dopravní nehodě vyplňujete v případě, že jste účastníkem nehody, ke které dle zákona o provozu o pozemních komunikacích (361/2000 Sb.) nemusíte přivolávat policii. To znamená nehody, kdy nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100 tisíc korun a nedojde ke škodám na majetku třetích osob. Jak postupovat v případě takových nehod jsme řešili například v našem předchozím článku. Pokud ale nehoda není tak vážná a obejde se bez policie, záznam o dopravní nehodě musíte vyplnit, a to i v takových případech, jako je třeba střet vozidla se zvěří, který je považován právě za poškození majetku třetích osob.Kde seženu záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě většinou dostanete přímo od pojišťovny při uzavření pojištění na vozidlo, popřípadě si o něj můžete požádat na pobočce pojišťovny. Záznam o nehodě v PDF si můžete zdarma stáhnout i z našich stránek. Pokud však záznam stahujete, pamatujte na jedno, vytištěný protokol není samopropisovací, to znamená, že ho musíte vytisknout hned třikrát – jednu kopii pro vás, druhou pro pojišťovnu a třetí pro dalšího účastníka nehody.


Musím záznam stále vozit u sebe?

Všem řidičům bychom doporučili, aby záznam o dopravní nehodě vždy měli v autě, ačkoliv to není vyloženě povinné. Teoreticky můžete protokol o nehodě sepsat na jakýkoliv papír, vzorový formulář je ale mnohem přehlednější a velmi vám usnadní práci. Formulář navíc využijete i při nehodách v zahraničí, je totiž označován také jako Evropská zpráva o dopravní nehodě a platí i v ostatních zemích.


Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Na první pohled se může zdát formulář složitý a plný kolonek, vyplnění ale opravdu není nic složitého. Začíná se datem a časem nehody, tuto kolonku vyplňte co nejpřesněji. Dále uveďte místo nehody, opět velmi podrobně, včetně ulice, čísla domu, kilometru silnice nebo dálnice apod. V dalších kolonkách zaškrtněte, jestli byl někdo zraněn a zda došlo ke škodě na majetku třetích osob. Při vyplňování údajů o svědcích nehody opět uveďte podrobné údaje (jméno, adresu a kontakt), svědci se totiž později při prošetřování nehody můžou náramně hodit. V horní části protokolu o účasti na dopravní nehodě ještě nezapomeňte zaznačit, jestli jste k incidentu přivolali policii.


V další části formuláři uveďte jména, adresy a kontakty na majitele vozů, tedy na ty, kteří uzavřeli smlouvu o povinném ručení. Následující krok představuje údaje o vozidlech. Pokud je všechny neznáte a nepamatujete si je, není třeba panikařit, vše najdete v malém technickém průkazu. Důležité je také uvést informace o pojišťovně, u které mají účastníci nehody uzavřené povinné ručení, vše je uvedeno v tzv. zelené kartě. Poté ještě zaškrtněte, jestli má některý z účastníků havarijní pojištění. Samozřejmostí je také vyplnění údajů o obou řidičích.Poslední část formuláře se dopodrobna věnuje samotné dopravní nehodě. Šipkami nejprve vyznačte místo střetu vozidel. U obou vozidel také uveďte poškození, ke kterému došlo (například rozbitý nárazník). V dalším z bodů pomocí křížků zaznačte okolnosti nehody, ty pak ještě upřesníte později v nákresu. Tady se snažte co nejjasněji načrtnout silnici, směry jízdy vozidel a jejich postavení. Pro úplnost uveďte i názvy ulic, čísla silnic, dopravní značky a uveďte i, která silnice je hlavní a která vedlejší. Pokud budete mít další důležité informace, které se vám nevešly do předchozích kolonek, napište je do sekce Poznámky. Na úplný závěr už zbývá pouze podpis obou řidičů.


Několik rad na závěr

Při vyplňování pište čitelně. Pokud máte propisovací formulář, dbejte na to, aby se text opravdu propsal i na další stránky. Buďte pečliví, ať nedojde k promíchání údajů o vozidlech a jejich řidičích, řidič A musí vždy odpovídat vozidlu A. Po podepsání a oddělení jednotlivých kopií už do formuláře nic nedopisujte a záznam o dopravní nehodě co nejdříve odešlete na pojišťovnu. Pokud potřebujete pomoci při vyřizování odškodnění za dopravní nehodu, neváhejte nás kontaktovat, jednoduše a online za vás odškodnění vyřídíme a zajistíme, abyste dostali odškodnění v co nejvyšší výši, které vám doopravdy náleží.
1 669 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page