top of page

Frequently Asked Questions

We have answered some of your most frequently asked questions about compensation.
Uzavření smlouvy - první krok k maximálnímu odškodnění
Při podpisu smlouvy a plné moci od Vás nás obchodní zástupce převezme dokumentaci k nehodě nebo úrazu.

1

Registrace případu
E-mailem budete informováni, který specialista oddělení škod na zdraví se bude Vašimi nároky zabývat.

2

Uplatnění Vašich nároků
Váš specialista oddělení škod na zdraví bude postupně uplatňovat Vaše nároky. O každém uplatnění budete vyrozuměni.

3

Získání odškodnění
Získání a výplata odškodnění podléhá podmínkám dohodnutým ve smlouvě. Výplatu odškodnění obdržíte bankovním převodem na účet nebo poštovní poukázkou dle možnosti, kterou jste si zvolili ve smlouvě.
Vyčíslení výplaty odškodnění jednotlivých nároků Vám bude zasláno e-mailem.

4

Úplná kontrola nad uplatňovanými nároky
V případě neoprávněného krácení ze strany odpovědného subjektu se okamžitě bráníme.
V opodstatněných případech posoudíme možnost dalšího vymáhání nároků prostřednictvím soudů ve spolupráci s naší spolupracující advokátní kanceláří.

5

Get maximum financial compensation

Did you or someone close to you get injured in a traffic accident, at work or through someone else's fault?

Entrust yourself in the hands of experienced professionals.
We will evaluate your claims and obtain financial compensation for you.
bottom of page