top of page

Cookies

Jsme společnost VOTUM Moje odškodnění a.s., IČ: 29193877, se sídlem: Veselá 169/24, 602 00 Brno, Česká republika.​

       Naše kontaktní údaje jsou:

       e-mail: odskodeneni@mojeodskodneni.cz

       telefon: 844 654 123

 

Na našich webových stránkách používáme cookies pro

  • měření návštěvnosti našich stránek

  • fungování našich stránek a ulehčení vašeho nákupu​

Cookies a jejich zpracování, které popisujeme nahoře, je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.

 

Na našich stránkách dál fungují tzv. marketingové cookies. Používáme je k následnému zacílení naší reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu.

 

Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

 

Více k nastavení prohlížeče najdete tady:

 

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

 

Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:

  • poskytovatel služby Google Analytics a AdWords, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami – mrkněte sem.

  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.

  • poskytovatel služby Sklik – společnost cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

  • poskytovatel služby Linkedin, provozovaný LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko – na jejich podmínky mrkněte sem.

  • poskytovatel služby Twitter, provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, v souladu se svými, podmínkami – na ty se můžete podívat sem.

 

Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese odskodneni@mojeodskodneni.cz, telefonicky na lince +420 844 654 123 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

 

Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

AdWords                                                                               do 90 dnů

Facebook                                                                             perzistentní

Google Analytics                                                               perzistentní

LinkedIn                                                                                 perzistentní

Twitter                                                                                   perzistentní

bottom of page