top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost VOTUM Moje odškodnění a.s., IČ: 29193877, se sídlem: Veselá 169/24, 602 00 Brno, Česká republika.​ 

       Naše kontaktní údaje jsou:

       e-mail: odskodeneni@mojeodskodneni.cz

       telefon: 844 654 123

Abychom se s Vámi mohli spojit na základě Vaší žádosti i finanční odškodnění, musíme zpracovat některé Vaše osobní údaje.

  1. Při žádosti o odškodnění události zpracováváme data, která jsou v tomto formuláři. Jsou to hlavně jméno, e-mail, telefonní číslo, informace o datu a místu, kdy a kde se událost stala, SPZ vozidla viníka v případě dopravní nehody. Tyto údaje jsou pro nás nezbytné pro další postup ve vyřizování finančního odškodnění. Takové zpracování osobních údajů nám umožňuje nařízení GDPR (plnění smlouvy a plnění zákonných povinností, případně také oprávněný zájem).​

  2. Vaši e-mailovou adresu ukládáme do databáze pro zasílání Newsletterů. Umožňuje nám to zákon 480/2004 Sb., ale e-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám je k tomuto použití ponecháte, budeme ho mít v databázi 3 roky.​

  3. Formulář pro dotazy vyžaduje osobní údaje jako je Váš e-mail a telefon. Tyto údaje zpracujeme jen na dobu nezbytně nutnou ke zodpovězení Vašeho dotazu.

  4. Osobní informace vyplněné v rámci formuláře pro poskytnutí recenze (jméno, nebo iniciály) jsou námi zpracovány pouze pro účely sdílení recenze. Jejich poskytnutí není v rámci formuláře vyžadováno pro možnost zachování anonymity.

  5. Vaše data nejsou předáváme žádná jiné společnosti.

Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese odskodneni@mojeodskodneni.cz, telefonicky na lince +420 844 654 123 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Tyto podmínky byly upraveny a nabývají platnosti 9. února 2023

bottom of page