top of page

Komu pomáháme?

Při jednání s pojišťovnou viníka zastupujeme zejména oběti dopravních nehod, ale také pozůstalé, kteří při dopravní nehodě přišli o své blízké. Naším primárním zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví.

Rovněž zastupujeme klienty v jednání o odškodnění za pracovní úrazy.

Byli jste zraněni při dopravní nehodě vinou jiného řidiče?
Bez ohledu na to, zda jste chodec, cyklista, či řidič nebo spolujezdec v autě, a jiný řidič Vám způsobil zranění, máte nárok na náležité odškodnění. To Vám náleží i tehdy, když viník z místa nehody  ujel a nepodařilo se zjistit jeho identitu. Ve spolupráci s našimi soudními znalci připravíme k zajištění Vašich nároků takové podklady, abychom pro Vás získali odškodnění v maximální výši, na které máte nárok.
Na jaké odškodnění máte nárok?
Při stanovení výše odškodnění vždy záleží na typu a závažnosti zranění. Hlavní složku tvoří převážně bolestné. Umíme pro Vás získat ale i další formy plnění:
bolestné
náhrada za další nemajetkovou újmu
náhrada za ztížení společenského uplatnění
odškodnění duševních útrap
náklady spojené s péčí o zdraví
náhrady pohřbu
věcná škoda
peněžité dávky (zejména náhrada: za ztrátu na výdělku pod dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti; za ztrátu na důchodu; náhrada bezplatných prací prováděných poškozeným; náklady na výživu pozůstalým peněžitým důchodem; odbytné)
Co k vyřízení odškodnění po Vás potřebujeme?
lékařské zprávy, znalecké posudky
jakékoliv listiny od Policie, pokud nehodu prošetřovala, případně informace o probíhajícím řízení
a další listiny, které Vám sdělíme, po konzultaci případu
Nemáte některé z uvedených dokumentů?
Nevadí, i přesto nás kontaktujte a my vše potřebné zařídíme. 
bottom of page