top of page

Komu pomáháme?

Při jednání s pojišťovnou viníka zastupujeme zejména oběti dopravních nehod, ale také pozůstalé, kteří při dopravní nehodě přišli o své blízké. Naším primárním zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví.

Rovněž zastupujeme klienty v jednání o odškodnění za pracovní úrazy.

Stal se Vám pracovní úraz?
Zranili jste se během výkonu povolání? Ať už k nehodě došlo ve skladu, v kanceláři, na stavbě nebo třeba na home office, za každý pracovní úraz máte nárok žádat odškodnění. 
unsplash-B3PxVCnbsSI_edited.jpg
Na jaké odškodnění máte nárok?
Základ odškodnění za zranění v práci většinou tvoří tzv. bolestné. Jeho výše se odvíjí od typu zranění dle bolestných bodů. Umíme pro Vás získat ale i další formy plnění:
náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění
účelně vynaložené náklady spojené s léčením
jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem
náhrada nákladů na výživu pozůstalých
jednorázovou náhradu nemajetkové újmy
náhradu věcné škody zaměstnanci samotnému nebo dědicům zaměstnance
Co k vyřízení odškodnění po Vás potřebujeme?
záznam o pracovním úrazu
pracovní smlouvu a její dodatky nebo dohodu
mzdový výměr nebo výplatní pásku
jakékoli další dokumenty, např. lékařské zprávy, přiznání invalidního důchodu, doklad o čerpání nemocenské, faktury za posudky
Výše finančního odškodnění se liší případ od případu.
Kontaktujte nás a konzultujte s námi Váš případ ZDARMA.
bottom of page