top of page

Co dělat, když jste způsobili dopravní nehodu?

Co dělat, když jste viníkem dopravní nehody? Každému, kdo se pohybuje po husté síti dopravních komunikací v České republice, se může přihodit nehoda. Nemusí dojít pouze ke střetu dvou či více vozidel, ale bohužel existují situace, kdy dopravní nehoda má mezi účastníky chodce, cyklisty, zvěř nebo jiné předměty jako jsou dopravní značení, ploty, mostky nebo třeba pevné stavby.


Zeptali jsme se odborníků z praxe co dělat připravili pro vás přehled nejdůležitějších kroků.


Co dělat při nehodě? První kroky

Nejdůležitějším krokem je vždy zjištění zdravotního stavu účastníků a zajištění bezpečnosti místa nehody. Pokud nejsme zraněni a nikdo kolem nás, pokuste se dát celému okolí na vědomí, že skutečně došlo k nějakému střetu. Je-li to možné, zapněte výstražná světla, oblékněte se do reflexní vesty, instalujte výstražný trojúhelník a snažte se zabezpečit místo nehody tak, aby např. neunikaly pohonné hmoty či samotná nehoda více neohrožovala kohokoli jiného.Pokud jsou zde zranění, je důležité koordinovat všechny kroky dle vážnosti rizika. V každém případě volejte linku 155, aby záchranáři přijeli na místo co nejdříve. Následně se snažte všemi dostupnými prostředky pomáhat zraněným. Na uvedené lince 155 vás budou případně postupně vést k tomu, jak zraněným nejefektivněji pomoci.


Hlášení dopravních nehod: Kdy hlásit a kdy ne?

Není tomu tak. Existují pouze čtyři body, kdy máme povinnost dopravní nehodu oznámit, jinak se lze na místě dohodnout s protistranou. Mezi situace, kdy musíme nehodu hlásit policii ČR patří: dojde-li ke zranění jakékoli osoby, dojde-li ke škodě na majetku v přímé souvislosti s nehodou vyšší než 100 000 Kč, dojde-li ke škodě nižší než 100 000 Kč, ale zúčastněné strany se nemohou dohodnout na zavinění a nakonec došlo-li ke škodě způsobené třetí osobě.


Pokud se dohodnete a žádný z výše uvedených bodů nebyl naplněn, je důležité sepsat na místě záznam o nehodě. Nejlépe na tiskopis s názvem „Evropský záznam o dopravní nehodě“ (ke stažení v PDF). Nemáme-li jej ve vozidle, využijte i volného listu. Zde je důležité uvést mimo jména a příjmení účastníků také jejich bydliště, případně nacionále provozovatele vozidla, druh a registrační značku vozidla, pojišťovnu a případně číslo pojistné smlouvy, dále co nejlépe popsat způsob, jak k nehodě došlo a je-li to možné zakreslit ji na náčrtek. Dále pak zajistit co nejlepší fotodokumentaci.


Informujte pojišťovnu o nehodě

Jakmile situace dovolí, informujte telefonicky svoji pojišťovnu. Na místě doložte druhému účastníkovi nehody své nacionále a především číslo pojistné smlouvy. Využijte asistenční službu své pojišťovny, na kterou najdete kontakt uvedený na zelené kartě. Zde vám pomohou nejen s případným odtahem vozidla, ale vždy vám poradí, co konkrétně dělat a jak postupovat. Spoustu článků o různých událostech spojených s dopravními nehodami si lze přečíst na mojeodskodneni.cz .


Nebojte se dát své pojišťovně informace o nehodě, které jste účastníky. Tento krok proveďte v každém případě, ať jste viník dopravní nehody či nikoli. Škoda vzniklá touto nepříjemnou situací je vždy hrazena z povinného ručení. Pokud by náhodou došlo k tomu, že viník není pojištěn, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů (se sídlem Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, Praha 4, 140 00), která poskytne plnění z garančního fondu k tomuto určenému. Pokud by došlo k tomu, že viník dopravní nehody z místa ujel, nahlaste danou skutečnost vždy Policii České republiky.


Je-li vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si číslo zelené karty a její časovou platnost nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla. V ideálním případě si opatřete kopie těchto dokumentů. Obecně platí, že čím více informací a důkazů je k dispozici, tím lépe a snadněji se tyto nepříjemnosti kolem dopravních nehod řeší.


Ověřte své nároky na odškodnění

Odškodnění po nehodě je dalším důležitým krokem. Pokud jste nehodu nezavinili a došlo ke zranění, máte nárok na finanční odškodnění. Toto odškodnění se vyplácí z povinného ručení viníka. Pokud jste nehodu způsobili, můžete předat kontakt na Votum Centrum Odškodnění poškozeným a my jim v nelehké situaci pomůžeme. Odškodnění je lepší konzultovat s profesionály, pokud tento krok přeskočíte, může být finanční odškodnění ze strany pojišťovny nižší.
100 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page