top of page

Co je pracovní úraz a jak při něm postupovat?

Pracovní úraz je strašákem každého zaměstnance i zaměstnavatele. Každoročně je jich hlášeno několik desítek tisíc a nejčastěji k nim dochází po pádu z výšky, zasažení předměty, nošení těžkých věcí, ale také při běžném zakopnutí. Když k pracovnímu úrazu dojde, vždy je na prvním místě zdraví, myslete však i na to, že za úraz, který padá na triko vašeho zaměstnavatele, máte nárok na odškodnění.


Co je to pracovní úraz?

Definice pracovního úrazu říká, že se jedná o poškození zaměstnance na zdraví nebo jeho smrt. K události musí dojít během plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Příklady pracovního úrazu jsou naražená žebra zedníka, který spadl z lešení, nebo zlomená ruka úřednice, která uklouzla na mokré podlaze v kanceláři. Za pracovní úraz naopak není považováno zranění přivoděné na cestě do zaměstnání a zpět. Většinou má zraněný nárok žádat za pracovní úraz odškodnění od zaměstnavatele. Výjimky tvoří případy, kdy zaměstnanec porušil bezpečnostní zásady nebo kdy za úrazem stál alkohol či jiné návykové látky.


Jak postupovat, když dojde k pracovnímu úrazu?

Stane-li se vám v zaměstnání jakýkoliv úraz, musíte to ihned nahlásit nadřízenému, samozřejmě pokud to váš stav dovoluje. Zpětné hlášení pracovního úrazu by se vám mohlo pěkně vymstít a nemuselo být uznáno, proto s ničím neotálejte a úraz nahlaste, jak je to možné. Pravděpodobné je, že vás zaměstnavatel nechá podrobit testu na alkohol a drogy, což je jeho právo. Jestli toho nebudete schopni, test vám provedou následně v nemocnici.


Dále už musíte spolupracovat se zaměstnavatelem a sdělit mu veškeré informace týkající se události, aby mohl vše zaevidovat do knihy úrazů. K čemu slouží kniha úrazů a co je protokol o úrazu? Do knihy úrazů musí být bezpodmínečně zaevidován každý úraz, a to i v případě, že nakonec nebude vyhodnocen jako úraz pracovní. Je-li zaměstnanec v pracovní neschopnosti déle než 3 dny, je nutné vyhotovit i záznam či protokol o pracovním úrazu, který pak zaměstnavatel zašle příslušným institucím.

Co si ohlídat? Záznam o pracovním úrazu i lékařský posudek?

Rady, jak a kdy žádat bolestné a další druhy odškodnění, mohou znít jednoduše, většinou je to ale dlouhý a složitý proces, který často nedopadá podle představ poškozeného. Proto si vždy pečlivě zdokumentujte okolnosti úrazu, pořiďte fotografie a zajistěte si svědky (kolegové, záchranná služba apod.). Pohlídejte si, aby byl sepsán záznam o pracovním úrazu, který musí zaměstnavatel podepsat. Vzor záznamu o pracovním úrazu pro rok 2020 je dostupný na internetu, stejně jako vzor toho, jak vyplnit záznam o úrazu. Dále si zajistěte posudek od lékaře, který váš úraz bodově ohodnotí a na základě toho bude určena výše bolestného.


Pokud se váš zaměstnavatel takzvaně cuká a neuznává váš nárok na odškodnění, můžete se sami obrátit na právníky a soud. Mnohem jednodušší ale je požádat o bezplatnou analýzu naše odborníky v Centru odškodnění Votum. Ti ověří, zda máte právo na finanční kompenzaci, a následně se vším pomohou. V případě, že už nějaké odškodnění bylo vyplaceno, také zkontrolují, jestli byly vyplaceny všechny vaše nároky.


Nestresujte se zbytečně tím, že nevíte, jak dlouho obecně trvá vyplacení odškodnění pracovního úrazu nebo jaká je lhůta na vyplacení bolestného. Jestli v této problematice tak trochu plavete, nechte si poradit a kontaktujte Votum osobně, telefonicky nebo prostřednictvím formuláře pro odškodnění online, my už se postaráme o hladké a rychlé řešení nepříjemné situace.
1 157 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page