top of page

Povinná výbava vozidla v roce 2021: Co nesmí chybět a jaké jsou pokuty?

Jaká je povinná výbava motorových vozidel v roce 2021? Co musíte v autě neustále vozit s sebou a jaké jsou tresty za případné chybějící věci? Připravili jsme pro vás přehledného průvodce, který vám pomůže vyhnout se pokutám a nepříjemnostem v ČR i v zahraničí.


Pozvolna se blíží do našich zeměpisných šířek příjemné jarní počasí, které sebou přináší chuť po dlouhé, studené a často mrazivé zimě vyrazit na silnice nejen automobily, ale také motocykly, čtyřkolkami či jakýmikoli jinými dopravními prostředky. Každý se chce projet, vyrazit na zajímavý výlet nebo prostě probudit dlouho zaparkovaného motorového miláčka v garáži. Ano, všechny tyto neodlučitelné vlastnosti patří k tomuto období, i když kolem nás stále sužuje naši společnost onemocnění Covid 19.


Co je to povinná výbava vozidla?

Pokud se rozhodneme, že opravdu vyrazíme na jarní příjemnou vyjížďku, nesmíme zapomenout na skutečnost, že se žádné vozidlo nesmí pohybovat na pozemních komunikacích bez povinné výbavy. Tuto nám upravuje v České republice silniční zákon a to pomocí vyhlášky číslo 341/2002 Sb. a dále jí nahrazující vyhlášky č. 100/2003 Sb. ve znění pozdějších novel o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


Jednoduše řečeno, jedná se o souhrn věcí, doplňků a dílů, které musíte jako řidič mít vždy přítomny během jízdy vozidlem. Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo několikrát k určitým úpravám povinné výbavy, prohlédněme si podrobně, co vše má obsahovat v roce 2021.


Co patří do povinné výbavy motorových vozidel?

 • Výstražný trojúhelník – jedná se o návěstní pomůcku, která slouží především pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Její umístění upozorňuje na nouzové státní vozidla nebo na nějakou překážku.

 • Reflexní vesta pro řidiče – jedná se o dobře viditelný prvek, jenž si oblékne po zastavení každý řidič (případně spolucestující), který z jakéhokoli důvodu vstupuje do vozovky v souvislosti se závadou vozidla. Reflexní vesta musí mít fluorescenční žlutou nebo oranžovou barvu a musí být doplněna reflexními pásy. Doporučuje se vozit sebou tolik vest, kolik přepravujeme osob ve vozidle.

 • Autolékárnička – její obsah se oproti roku 2020 nezměnil, proto vše, co bylo součástí lékárničky loňský rok, platí i pro rok 2021. Musí tedy obsahovat 3 ks hotového obvazu s jedním polštářkem, 3 ks hotového obvazu s dvěma polštářky, 1 ks hladké náplasti (cívka), 1 ks škrtícího pryžového obinadla, 1 ks latexových rukavic, 1 ks izotermické fólie (minimální rozměr 200 x 140 cm) a 1 ks nůžek. Pokud dojde k dopravní nehodě, měli byste být připraveni pomoci.

 • Rezervní kolo nebo prostředky na opravu pneumatik (klíč na matice, příruční zvedák) – nejsou povinné pro vozy s pneumatikami, které umožňují nouzové dojetí a indikují defekt, pro vozy vybavené prostředky pro bezmontážní opravu defektu umožňující dojetí a pro vozidla se zajištěnou asistenční službou.

U motocyklů patří do povinné výbavy moto lékárnička a reflexní vesta. V lékárničce pak musí vozit každý motorkář 1 ks hotového obvazu s jedním polštářkem, 1 ks hotového obvazu s dvěma polštářky, 1 ks škrtícího pryžového obinadla, nůžky a latexové rukavice.


Další doporučená výbava a jaké pokuty hrozí?

Mimo výše uvedených čtyř bodů povinné výbavy, doporučuje se každému řidiči sebou vozit i tyto prvky – hasící přístroj, startovací kabely, tažné lano, kanystr s pohotovostním benzínem nebo naftou, silnější baterka nebo led svítilna, sněhové řetězy v zimním období, škrabka na sklo a smetáček, alkohol tester, formulář o dopravní nehodě a případně medikamenty, které trvale užíváte.


Pokud dojde k porušení jednoho ze čtyř bodů povinné výbavy, hrozí řidiči motorového vozidla při silniční kontrole pokuta až do výše 2 000 korun. Kromě uvedených prvků, je povinné vozit sebou také řidičský průkaz, dokumenty k vozidlu (tzv. malý technický průkaz) a zelenou kartu, která dokládá existenci povinného ručení.


Povinná výbava v zahraničí

I v roce 2021 platí, že povinnou výbavu vozidla určuje na základě vídeňské Úmluvy o silničním provozu z roku 1968 stát, ve kterém je automobil registrován. Při silniční kontrole svého vozu v zahraničí, by se mělo postupovat dle našich předpisů. Ustanovení o povinné výbavě nejsou ve všech zemích sjednocena, proto může dojít k určitým komplikacím. Legislativa některých států upravuje tento problém svými vyhláškami.

Při cestě do zahraničí je tedy velmi dobré, aby si každý zjistil předem informace, co v konkrétním státě skutečně platí. Ve většině případech jde pouze o drobné věci, ale je zbytečné obdržet pokutu za cokoli, co je spojeno právě s neznalostí legislativy v souvislosti s povinnou výbavou. Odlišnosti v nám blízkých státech:

 • Chorvatsko – vozidla musí mít hasící přístroj, tažné lano, náhradní kolo a sadu náhradních žárovek.

 • Maďarsko – nemá žádné odlišnosti od naší legislativy.

 • Německo – ve vyznačených úsecích je povinnost použít sněhové řetězy. Přes den musí svítit pouze motocykly, v tunelech všechna vozidla.

 • Polsko – pokud bude vaše vozidlo někam taženo, musí mít umístěný viditelně výstražný trojúhelník na levé zadní straně. Za snížené viditelnosti musíte svítit také obrysovými světly. Kontroluje se také přítomnost hasícího přístroje.

 • Rakousko – reflexní vesta s certifikací EN 471 (jiná není uznána), při vystoupení z vozu mimo obec musí být každý z cestujících oděn do vesty. Pokud máte půjčený vůz mějte doklad o jeho legálním užívání.

 • Slovensko – reflexní vesta s certifikací EN 471, ve stanoveném období povinnost zimních pneumatik, GPS nesmí být umístěna na předním skle a bránit ve výhledu řidiči, karta první pomoci.

 • Slovinsko – hasící přístroj je povinný pouze u nákladních vozidel a autobusů.

Mimo uvedených států všeobecně platí stejné normy jako u nás. Hasicí přístroj, který je zmíněn v Polsku, Chorvatsku nebo ve Slovinsku pak platí také v Turecku, Řecku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku nebo v Rusku či na Ukrajině.

Povinná výbava není pouze nějakou snůškou nařízení, na základě kterých by policejní hlídky při jejich porušení ukládaly pokuty, ale především dokáží pomoci v nepříjemných situacích nebo dokonce zachránit lidský život. Jak na první pomoc při autonehodě? Pokud se dopravní nehoda stala vám, dokážeme vám pomoci získat odškodnění v maximální výši.

18 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page