top of page

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky: Na co máte nárok po dopravní nehodě?

Ztížení společenského uplatnění patří mezi nejsložitější oblasti v rámci odškodnění po dopravní nehodě. S příslovím, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, už bohužel měl v nějaké podobě co dočinění asi téměř každý z nás. Jedním z nejčastějších takových neštěstí bývají, i podle každoročních statistik, dopravní nehody. Nemusíme hned myslet na nejhorší, ale jistě nám i tak dáte za pravdu, že každá dopravní nehoda s sebou nese spoustu nepříjemností a stresu. A co teprve pokud se po ní musí člověk potýkat s doživotními zdravotními následky.


Co si představit pod ztížením společenského uplatnění po autonehodě?

Jako ztížení společenského uplatnění se odborně označují trvalé následky. Co přesně ale tento pojem zahrnuje? Jedná se o trvalé problémy, které mají nepříznivý vliv na uplatnění člověka v běžném životě a ve společnosti. Zpravidla jde především o uspokojování jeho životních a společenských potřeb, výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, kulturním, sportovním či například politickém. Samozřejmě s ohledem na věk poškozeného v době nehody.Zjednodušeně řečeno – v případě posuzování trvalých následků se například přihlíží na to, jestli je člověk schopen se sám umýt, zastat domácí práce, pokračovat ve svém zaměstnání, sportovat apod.


Kdy a jak žádat o odškodnění za trvalé následky?

Stanovit dobu, kdy uplatnit nárok na odškodnění za trvalé následky po autonehodě, není tak snadné a jednoznačné, odvíjí se totiž od charakteru zranění. U zranění typu amputace nebo ochrnutí, kdy jsou následky zřejmé okamžitě, je možné požadovat odškodnění takřka ihned. V komplikovanějších případech se většinou čeká na dobu, kdy je jasné, že se jedná o trvalé poškození a nepředpokládá se, že by další léčba vedla ke zlepšení zdravotního stavu. Obecně to nejčastěji bývá zhruba rok od nehody.


Každý případ je ale naprosto jiný, proto doporučujeme nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění řešit se specialisty, kteří mají bohaté zkušenosti a ví, jak v těchto situacích jednat. Nároky na odškodnění totiž mají například i své promlčecí lhůty a po jejich uplynutí už není možné žádat o odškodnění. Určení těchto lhůt ale není jednoduché, takže se klidně může stát, že propásnete tu správnou dobu a váš případ bude promlčen. V otázce odškodnění za trvalé následky, kdy jde často o miliony proto raději kontaktujte odborníky z VOTUM Moje odškodnění, ať máte jistotu, že nepřijdete o nic z toho, na co máte nárok.


Jak na výpočet odškodnění za ztížení společenského uplatnění?

V jednom z našich dřívějších článků Jak se vypočítává výše odškodnění za zranění při dopravní nehodě? jsme se podrobně věnovali tomu, jak vypočítat výši bolestného. V případě ztížení společenského uplatnění je však postup podstatně složitější a vyplácené částky jsou pochopitelně i několikanásobně vyšší.


Závažnost trvalých následků je hodnocena na základě procentuálního vyjádření ztráty životních příležitostí a šance na lepší život, to se posuzuje v devíti oblastech. Výchozí částka pro náhradu za ztížení společenského uplatnění byla v roce 2020 – 13 650 000 Kč (tato částka je 400násobkem průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného).


Pokud určený znalec ve svém lékařském posudku stanoví závažnost trvalých následků například na 35 %, bude hodnota odškodnění za ztížení společenského uplatnění činit 35 % z výchozí částky, tedy 4 777 000 Kč. Výsledná částka ale může být ještě dále upravována na základě specifik případu, přihlíží se třeba k věku poškozeného a dalším faktorům. Člověk v produktivním věku tak pravděpodobně dosáhne na vyšší odškodnění než ten, komu zbývá jenom pár let do důchodu.


Co když dojde ke zhoršení zdravotního stavu?

Nikdo bohužel neumí úplně přesně odhadnout, jak se bude v budoucnu vyvíjet zdravotní stav poškozeného, a jestli nedojde ke zhoršení jeho trvalých následků i po tom, co už bylo odškodnění vypočítáno. V takovém případě se určitě vyplatí nenechat věci jen tak, ale žádat o přezkoumání a případné navýšení odškodnění. Víc než kdy jindy je tady vhodné nechat si poradit.


Odškodnění za ztížení společenského uplatnění opravdu není jednoduchá věc a ten, kdo se v této problematice nevyzná, se jen stěží dočká všeho, co mu náleží. Kontaktujte VOTUM Moje odškodnění telefonicky nebo za pomoci formuláře pro online odškodnění po nehodě a svěřte řešení této nepříjemné záležitosti do našich rukou.
108 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page